Bekend van tv! 
 

Wat is een healing?

Healing zorgt voor balans in jezelf in de meest brede zin van het woord. Het gaat om het vinden van evenwicht in zowel lichaam, geest en ziel. Een mens is namelijk een multidimensionaal wezen en een healer handelt ook naar dit principe. Ons fysieke lichaam wordt namelijk gedragen door een energieveld. Dit energieveld heeft verschillende dimensies en energie frequenties met allerlei informatie over ons lichaam, geest en ziel.

Er kunnen verstoringen en blokkades optreden in het menselijk lichaam. Zo kan iemand pas fysiek actief worden wanneer emotionele blokkades worden weggenomen. Als de energie niet vrijelijk kan stromen, zit je minder goed in je vel en kun je uiteindelijk zelfs ziek worden.

Elke energieverstoring heeft zo zijn eigen verhaal: onverwerkte emoties en ervaringen, vastgeroeste patronen of denkbeelden, opgehoopte stress. Deze disbalans in je energieveld kan opgelost worden door onszelf open te stellen voor Universele healing. 

Een healer is als het ware een ‘doorgeefluik’. Positieve energie wordt van de healer overgedragen op de cliënt.

Bij spirituele healing kun je dan bijvoorbeeld denken aan het verwerken van een trauma en het er mee leren omgaan, of het leren leven met je hoog gevoeligheid, het in balans brengen van verstoorde energie in het lichaam en de geest. Bij spirituele healing ga je uit van de Universele levensenergie. Alles bestaat uit energie en alles is met elkaar verbonden. Als er verstoringen ontstaan in het doorstromen, doorgeven of ontvangen van die energie, dan kunnen er psychische klachten ontstaan die uiteindelijk ook weer leiden tot lichamelijke problemen.

Een healing kan daarbij helpen, doordat door bepaalde handelingen de blokkades worden opgeheven. Het terug in balans brengen van de chakra’s en verstoorde energiestromen worden weer in balans gebracht.

Ik als medium zoek de energie in de cliënt op en kan daarmee in beeld brengen waar de klachten vandaan komen. Dat wordt vaak een reading genoemd. De daadwerkelijke therapie die dan volgt, is de healing. Het helen van psychosomatische klachten met behulp van Universele energie, dat is eigenlijk wat een healing is. Het fijne van een reading (voorafgaand onderzoek) is dat je dan ook zelf met de klachten aan de gang kunt. De energie gaat naar de plek waar het het meeste nodig is op dat moment. Een healing kan een persoon met een ‘onverklaarbaar’ probleem vaak net dat duwtje in de juiste richting geven. 

E-mailen
Bellen
Map